Postbus 53054, 3008 HB Rotterdam

010 - 333 50 80 info@gosportsenplezier.nl

Waterplezier

Doelgroep

Deze vorm van sport wordt individueel, maar wel in groepsverband aangeboden. Bij het zwemmen wordt er gewerkt met een IP (Individueel Plan). Dit houdt in dat er voor iedere deelnemer een eigen plan is, die samen met de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld. Hierin staat het doel van de deelnemer en hoe we deze willen bereiken. Aan de hand hiervan wordt er gekeken welke hulpmiddelen hiervoor nodig zijn.

Sportvormen en materialen

Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemer wordt er een zwemaanbod geboden. Tijdens het waterplezier is alles gericht op het plezier beleven in het water en het waterveilig zijn. Dit houd in dat een deelnemer bijvoorbeeld op de kant kan komen als hij/zij in het water valt. Er wordt gewerkt met o.a. IP, drijfmiddelen, ballen, liedjes en nog veel meer verschillende materialen.

Geef een reactie