Postbus 53054, 3008 HB Rotterdam

010 - 333 50 80 info@gosportsenplezier.nl

Ouder kind zwemmen

Doelgroep

Ouder kind zwemmen is voor kinderen tussen de 1 en de 4 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Hoe vroeger er begonnen wordt met het wennen aan water, hoe kleiner de kans dat uw kind een angst opbouwt voor water. Daarbij kregen wij vaak te horen dat kinderen van bijvoorbeeld 8 jaar nog nooit hadden gezwommen, omdat ouders hier een angst voor hadden en niet wisten wat zij in het water moesten doen. Bij het zwemmen wordt er gewerkt met een IP (Individueel Plan). Dit houdt in dat er voor iedere deelnemer een eigen plan is, die samen met de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld. Hierin staat het doel van de deelnemer en hoe we deze willen bereiken. Aan de hand hiervan wordt er gekeken welke hulpmiddelen hiervoor nodig zijn. Wat zullen met name aandacht besteden aan het wennen aan water, water veilig worden en uw als ouder handvatten geven hoe te werken in het water.

Sportvormen en materialen

Op vier ouders is er een begeleider welke met u en uw kind aan de slag gaat. Er wordt gewerkt aan individuele doelen, maar ook worden er groepsactiviteiten aangeboden. U als ouder bent voornamelijk met uw eigen kind bezig, waardoor er ook gewerkt wordt aan de onderlinge band.

Kleding code

Degelijke zwemkleding, badslippers. Deelnemers dienen zichzelf te kunnen verkleden of moeten zelf zorgen voor begeleiding hierbij. Deelnemers welke een vorm van epilepsie of diabetes hebben zijn verplicht een rode badmuts te dragen en deelnemers met cardiale problematiek zijn verplicht een gele badmuts te dragen. [verkrijgbaar bij secretariaat]. Deelnemers met lang haar zijn verplicht dit in een staart te dragen. Ook mogen er geen sierraden worden gedragen. Dit alles met het oog op de veiligheid van de deelnemers zelf. Door met kleding of zonder kleding zwemmen heel anders aanvoelt beginnen al onze deelnemers met een T-shirt aan. Dit doen wij omdat als je in het water valt je ook kleding aan hebt.

 

885598_1000028070010390_5735107960636738318_o

Geef een reactie