Postbus 53054, 3008 HB Rotterdam

010 - 333 50 80 info@gosportsenplezier.nl

Waterontspanning

Algemeen

Waterontspanning is een wateronderdeel voor deelnemers waar les- en/of recreatief zwemmen niet bij aansluit. Hierbij wordt gezwommen in een zo prikkelarm mogelijke omgeving. Er wordt op een rustige en speelse manier kennis gemaakt met het water. Waarbij er gewerkt wordt met de individuele mogelijkheden van de deelnemer. Het hoofddoel is om de deelnemer te laten ontspannen en genieten in het water. Om dit te bewerkstellingen wordt er gewerkt met verschillende materialen en handelingen zoals zingen, tellen en onderwater gaan.

Doelgroep

Bij het zwemmen wordt er gewerkt met een IP (Individueel Plan). Dit houdt in dat er voor iedere deelnemer een eigen plan is, die samen met de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld. Hierin staat het doel van de deelnemer en hoe we deze willen bereiken. Aan de hand hiervan wordt er gekeken welke hulpmiddelen hiervoor nodig zijn. Bij waterontspanning is alles gericht op het ontspannen, ontdekken en genieten in het water.
h3>Activiteiten

Kleding code

Degelijke zwemkleding, badslippers. Deelnemers dienen zichzelf te kunnen verkleden of moeten zelf zorgen voor begeleiding hierbij. Deelnemers welke een vorm van epilepsie of diabetes hebben zijn verplicht een rode badmuts te dragen en deelnemers met cardiale problematiek zijn verplicht een gele badmuts te dragen. [verkrijgbaar bij secretariaat]. Deelnemers met lang haar zijn verplicht dit in een staart te dragen. Ook mogen er geen sierraden worden gedragen. Dit alles met het oog op de veiligheid van de deelnemers zelf. Door met kleding of zonder kleding zwemmen heel anders aanvoelt beginnen al onze deelnemers met een T-shirt aan. Dit doen wij omdat als je in het water valt je ook kleding aan hebt.

Geef een reactie