Postbus 53054, 3008 HB Rotterdam

010 - 333 50 80 info@gosportsenplezier.nl

Sportief zwemplezier

Algemeen

Sportief zwemplezier is een vorm van zwemmen welke in een team of individueel maar altijd in groepsverband wordt uitgevoerd. De groep bestaat uit deelnemers met verschillende beperkingen, leeftijd en geslacht. Hierbij is het veelal noodzakelijk dat de deelnemer in het bezit is van een bepaald  zwemniveau. Daar je als individu in een groep zwemt ligt hier de meeste nadruk op het socialiseren en met elkaar plezier maken.

Doelgroep

Bij het zwemmen wordt er gewerkt met een IP (Individueel Plan). Dit houdt in dat er voor iedere deelnemer een eigen plan is, die samen met de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld. Hierin staat het doel van de deelnemer en hoe we deze willen bereiken. Aan de hand hiervan wordt er gekeken welke hulpmiddelen hiervoor nodig zijn. Sportief zwemplezier is voor diegene welke al een diploma hebben, geen zin meer hebben in leszwemmen, maar nog wel iets in het water willen doen. Hiervoor hebben wij verschillende activiteiten zoals hieronder beschreven. Minimaal dient de deelnemer een A en B diploma te hebben om hier aan deel te nemen, met uitzondering van recreatief ondiep(voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen).

Activiteiten

Kleding code

Degelijke zwemkleding, badslippers. Deelnemers dienen zichzelf te kunnen verkleden of moeten zelf zorgen voor begeleiding hierbij. Deelnemers welke een vorm van epilepsie of diabetes hebben zijn verplicht een rode badmuts te dragen en deelnemers met cardiale problematiek zijn verplicht een gele badmuts te dragen. [verkrijgbaar bij secretariaat]. Deelnemers met lang haar zijn verplicht dit in een staart te dragen. Ook mogen er geen sierraden worden gedragen. Dit alles met het oog op de veiligheid van de deelnemers zelf.

Geef een reactie