Postbus 53054, 3008 HB Rotterdam

010 - 333 50 80 info@gosportsenplezier.nl

Begeleid ABC zwemmen

Algemeen

Algemeen bekend is dat Nederland een waterland is. In water zit veel gevaar dus is het belangrijk te weten wat water is en doet met je als je erin ligt. Van groot belang is het dat een ieder zich kan redden als hij/zij in het water terecht komt. In een plezierige sfeer en op een speelse manier zijn er tal van mogelijkheden gecreëerd van zelfredzaamheid tot het oefenen voor een erkend diploma.

Doelgroep

Deze vorm van sport wordt in groepsverband aangeboden waarin de individuele aandacht niet ontbreekt. Bij het zwemmen wordt er gewerkt met een IP (Individueel Plan). Dit houdt in dat er voor iedere deelnemer een eigen plan is, die samen met de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld. Hierin staat het doel van de deelnemer en hoe we deze willen bereiken. Aan de hand hiervan wordt er gekeken welke hulpmiddelen hiervoor nodig zijn.

Sportvormen en materialen

Afhankelijk van het zwemniveau van de deelnemer is de begeleiding aangepast. Van in een kleine groep 1 op 1 naar steeds minder begeleiders op een iets grotere groep. De deelnemers oefenen voor het A, B of C diploma en deze worden in gedeeltes getoetst (afgezwommen) middels de officiële certificaten. Als het gehele certificaat is behaald wordt deze omgewisseld voor een zwemdiploma. Bij het C diploma wordt er eens in de paar weken aandacht geschonken aan waterpolo.
Er wordt gewerkt met o.a. IP, drijfmiddelen, ballen, liedjes en nog veel meer verschillende materialen.

Kleding code

Degelijke zwemkleding, badslippers. Deelnemers dienen zichzelf te kunnen verkleden of moeten zelf zorgen voor begeleiding hierbij. Deelnemers welke een vorm van epilepsie of diabetes hebben zijn verplicht een rode badmuts te dragen en deelnemers met cardiale problematiek zijn verplicht een gele badmuts te dragen. [verkrijgbaar bij de deelnemersservice]. Deelnemers met lang haar zijn verplicht dit in een staart te dragen. Ook mogen er geen sierraden worden gedragen. Dit alles met het oog op de veiligheid van de deelnemers zelf. Door met kleding of zonder kleding zwemmen heel anders aanvoelt beginnen al onze deelnemers met een T-shirt aan. Dit doen wij omdat als je in het water valt je ook kleding aan hebt.

Geef een reactie