Postbus 53054, 3008 HB Rotterdam

010 - 333 50 80 info@gosportsenplezier.nl

Financiering

Er zijn diverse mogelijkheden tot het financieren van het zwemmen bij GoSports, buiten het zelf bekostigen van de zwemfaciliteiten.

 

PGB
Vanaf 1 januari 2016 is GoSports erkend als formele zorg aanbieder. Hierdoor kunnen deelnemers een contract opstellen om PGB voor begeleiding bij het zwemmen te kunnen inzetten. GoSports maakt een factuur voor de begeleiding en stuurt deze naar de ouder/verzorger. De ouder/verzorger stuurt het naar SVB en SVB betaalt rechtstreeks aan GoSports.

Heeft uw kind een Zorgzwaartepakket dan kunt u in aanmerking komen voor PGB begeleiding bij zwemmen als uw kind extra begeleiding in het water nodig heeft om de veiligheid van het kind te borgen in het water.

Of u op deze manier het PGB kunt inzetten en welke voorwaarden gelden dient u zelf te bepalen. Uiteraard kunnen wij u helpen aan informatie over het zwemmen en inzetten van PGB. U zult hierover ook informatie krijgen tijdens het intake gesprek. Indien hier blijkt dat u nog geen PGB heeft dan zullen wij, indien u dit wenst, aanmelden bij het desbetreffende wijkteam. Bij twijfel of uw kind onder de voorwaarden om het PGB in te kunnen zetten is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met de Sociale Verzekerings Bank (SVB), servicecentrum PGB. Zij zijn de uitvoerder.

U als ouder bent en blijft verantwoordelijk voor uw PGB en de wijze waarop dat wordt ingezet.
En contractformulier krijgt u van ons tijdens het intake gesprek, of nadien in een persoonlijk gesprek.

 

Jeugdsportfonds Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft het Jeugdsportfonds Rotterdam ingesteld. Het jeugdsportfonds biedt kinderen tot 18 jaar van financieel niet daadkrachtige ouders de mogelijkheid te sporten door bij te dragen in de kosten van lidmaatschap of sportartikelen. Kijk hier voor meer informatie.

 

Overige mogelijkheden
Er zijn nog diverse andere mogelijke heden om een financiële ondersteuning te krijgen voor zwemmen of begeleiding. Echter daar dit ook per plaats verschilt adviseren wij u hiervoor contact op te nemen met ‘Sport MEE‘ of uw gemeente.